HasMan bir halk kahramanıdır, asıl adı Hasan olan kahramanız başı sıkışan eşini her sıkıntıdan kurtarır. 

Yeri gelir keçi gibi tırmanır, dağları aşar, yollar açar; yorgunluk bilmez çadır kurar yoktan ateş yakar. 

Doğada her zorluğa birebirdir, adını bir kez söyleyin yeter 😉